Tổng quan về CAMTOOL

PHẦN MỀM KHÁC
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

CamTool là một phần mềm CAD/CAM tích hợp được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản, ở Việt Nam có một số ít công ty đã tiếp cận và đưa vào trong sản xuất. CamTool có khả năng thiết kế công nghệ để điều khiển máy phay CNC

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

 

 

 

Ảnh gốc tại www.metalforming.vn

• I. Tổng quan về CAD/CAM và các phần mềm CAD/CAM được ứng dụng tại Việt Nam. • II. Nghiên cứu phần mềm Camtool. • III. Thực nghiệm gia công chi tiết • IV. Kết luận • Giới thiệu về CAD/CAM. – CAD - Computer Aided Drawing: Các phần mềm vẽ có sự tham gia của máy tính điện tử. – CAD - Computer Aided Design: Các phần mềm thiết kế có sự tham gia của máy tính điện tử. – CAM - Computer Aided Manufacturing : Các phần mềm chế tạo có sự tham gia của máy tính điện tử. . Ðối tượng của CAD/CAM. - Tự động hoá thiết kế : Là dùng các hệ thống và phương tiện tính toán giúp nguời kỹ sư thiết kế, mô phỏng, phân tích và tối ưu hoá các giải pháp thiết kế. - Tự động hoá chế tạo: Là dùng máy tính điện tử để kế hoạch hoá, điều khiển và kiểm tra các nguyên công gia công. Quy trình thiết kế và gia công theo công nghệ CAD/CAM. MỘT SỐ PHẦN MỀM CAD/CAM ĐƯỢC ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM PHẦN MỀM CAMTOOL GIAO DIỆN PHẦN MỀM CAMTOOL CÁC LỆNH TẠO ĐỐI TƯỢNG HÌNH HỌC 2D • Các lệnh tạo điểm: • Các lệnh tạo đoạn thẳng: 1. Single: Tạo đoạn thẳng. 2. Line Seglments: Tạo đoạn thẳng liên tục. 3. Crossing: Tạo đoạn thẳng vuông góc với đoạn thẳng đã chọn, đồng thời song song với mặt phẳng quy định. 4. Interva: Tạo đoạn thẳng song song với đối tượng gốc với một khoảng cách quy định. 5. Parallel: Tạo đoạn thẳng song song với đối tượng gốc quy định. 6. Angle: Tạo đoạn thẳng nghiêng 1 góc độ quy định. 7. Tangent: Tạo đường thẳng tiếp tuyến giữa 2 đối tượng. 8. Angle/Tangent : Tạo đường thẳng tiếp tuyến với một góc quy định. 9. Tangent Point: Tạo đoạn thẳng tiếp tuyến với đối tượng và đi qua một điểm. 10. Cross: Tạo ra hai đường thẳng giao nhau. 11. Rectangle: Tạo hình chữ nhật. 12. Shortest Line: Tạo đoạn thẳng nối giữa hai đối tượng sao cho khoảng cách đó là ngắn nhất. 13. Center: Tạo đường tâm. • Các lệnh tạo cung tròn: • Arc (Center, Start, End): Tạo ra cung tròn bằng cách xác định tâm, điểm bắt đầu, điểm kết thúc, và điểm kết thúc hướng. • Arc (Radius, Center, S, E): Tạo ra cung tròn bằng cách nhập bán kinh, xác định tâm, điêm bắt đầu/kết thúc. • Arc (Radius, Start, End, C): Tạo ra cung tròn bằng cách nhập bán kính, xác định điểm bắt đầu, điểm kết thúc, và tâm hướng. • Arc (Radius, Center, Sang, Eang): Tạo ra cung tròn bằng cách nhập bán kính, xác định góc bắt đầu, góc kết thúc, và tâm. • Arc (3 Points): Tạo cung tròn đi qua ba điểm xác định. • Arc (Center, Tangent, S, E): Tạo ra cung tròn bằng cách xác định tâm, tiếp tuyến với một đối tượng, xác định điểm bắt đầu hướng, điểm kết thúc hướng. • Arc (Radius, TangentAngle, P, S, E): Tạo ra cung tròn tiếp xúc với các tọa độ xác định và tiếp xúc với một đường đi qua các điểm ở các góc độ quy định. • Các lệnh tạo đường tròn: • Circle (Radius, Center): Tạo đường tròn bằng cách xác định bán kính và xác định điểm tâm. • Circle (Diameter): Tạo ra đường tròn có đường kính là khoảng cách giữa hai tọ độ điểm xác định. • Circle (Center,P): Tạo ra đường tròn có bán kính là khoảng cách giữa điểm tâm xác định và đi qua một điểm. • Circle (Center, Tangent): Tạo ra đường tròn bằng cách xác định tọa độ tâm và tiếp tuyến với một đối tượng. • Circle (Radius, Tangent, TangentAngle): Tạo ra đường tròn bằng cách xác định bán kính và tiếp xúc với một đối tượng bằng một góc xác định. • Circle (Radius, 2Tangents): Tạo ra đường tròn bằng cách xác đinh bán kính và tiếp xúc với hai đối tượng hoặc hai điểm xác định. • Circle (3Tangents): Tạo đường tròn bằng cách xác định ba đối tượng tiếp xúc hoặc ba điểm xác định. • Circle (Cline, 2Tangents): Tạo ra đường tròn có tâm được xác định và tiếp xúc với hai đối tượng. • Circle (Cline, Radius, P): Tạo ra đường tròn có bán kính xác định, tâm nằm trên một đối tượng nào đó và đi qua một điểm xác định. CÁC LỆNH HIỆU CHỈNH ĐỐI TƯỢNG 2D Một số lệnh hiệu chỉnh đối tượng 2D: - Lệnh Fillet. - Lệnh Chamfer. - Lệnh Trim. - Lệnh Divide. - Lệnh Join. Các phương pháp gia công 3D-1: Các phương pháp gia công 3D-2: Các phương pháp gia công 2.5D: Các phương pháp gia công 2.5S: Các phương pháp gia công lỗ: Một số sản phẩm gia công bằng phần mềm CamTool: 1. Thực nghiệm gia công chi tiết lõi chai • Nguyên công 1: Phay phá thô. • Nguyên công 2: Phay bán tinh mặt phẳng. • Nguyên công 3: Phay tinh mặt phẳng. • Nguyên công 4: Phay bán tinh mặt lõi chai. • Nguyên công 5: Phay tinh mặt lõi chai. • Nguyên công 6: Phay tỉa chân. • Nguyên công 7: Phay lại phần thừa ở cổ chai. • Sản phẩm thực tế sau khi gia công: Thực nghiệm gia công chi tiết điện cực • Nguyên công 1: Phay phá thô mặt bao bên ngoài. • Nguyên công 2: Phay bán tinh mặt bao bên ngoài. • Nguyên công 3: Phay tinh mặt bao bên ngoài. • Nguyên công 4: Phay thô phần chóp. • Nguyên công 5: Phay bán tinh phần chóp. • Nguyên công 6: Phay tinh phần chóp. • Nguyên công 7: Phay sửa bán tinh phần chân chóp. • Nguyên công 8: Phay sửa tinh phần chân chóp. • Nguyên công 9: Phay phẳng mặt đầu của chóp. • Nguyên công 10: Phay thô phần hốc. • Nguyên công 11: Phay tinh phần hốc. • Kết quả cuối cùng:

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.

VM - Search in Shop

VM - Featured products

 • virtuemart sample
  T-Shirt classic blue
  $28.19
  Generic Child Variant Tooltip
  Chọn một biến
 • virtuemart sample
  Cowboy Hat
  $12.28
  String, admin list Tooltip
  String, is input Tooltip

VM - Currencies Selector