Phân tích, đánh giá hệ thống mạng AMADA VFACTORY

AMADA SOFTWARES
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Hệ thống V-FACTORY cho phép nhà máy tự động thu thập dữ liệu thời gian thực trực tiếp từ bộ điều khiển AMNC-PC của dây chuyền sản xuất hoặc các hệ thống (dữ liệu sản xuất, thời gian chạy, khối lượng công việc, báo động, phế liệu,…) nhằm mục đích giám sát sản xuất và tạo các báo cáo thống kê.

V-FACTORY cho phép tùy chỉnh linh hoạt các thiết lập, phân tích dữ liệu sản xuất để tối ưu hóa năng suất và cải thiện hoạt động máy móc thiết bị.

Bài viết sau đây METALFORMING Việt Nam đã khảo sát thực tế áp dụng tại 1 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, hệ thống nối mạng cho máy 04 máy đột CNC EM2510NT, 10 máy chấn RGM2, 03 máy cắt DCT 3065 của AMADA.

Các chức năng tổng quát của hệ thống:
-Lập kế hoạch và giám sát các máy móc thiết bị
-Hiển thị trạng thái máy móc và thông báo qua Email.
- Chức năng thông báo khẩn cấp.
-Theo dõi phân tích hồ sơ sản xuất.
-Theo dõi máy móc thiết bị từ bất kỳ máy tính nào có nối mạng Internet.
-Lưu lại hồ sơ của các kế hoạch làm việc trên từng máy và sản phẩm trên máy đó.
Sau đây là một số phân tích tiêu biểu cho việc quản lý sản xuất qua hệ thống V-FACTORY:

 

VFACTORY3

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY4

VFACTORY5

 


Hệ thống V-FACTORY cho phép nhà máy tự động thu thập dữ liệu thời gian thực trực tiếp từ bộ điều khiển AMNC-PC của dây chuyền sản xuất hoặc các hệ thống (dữ liệu sản xuất, thời gian chạy, khối lượng công việc, báo động, phế liệu,...) nhằm mục đích giám sát sản xuất và tạo các báo cáo thống kê.

V-FACTORY cho phép tùy chỉnh linh hoạt các thiết lập, phân tích dữ liệu sản xuất để tối ưu hóa năng suất và cải thiện hoạt động máy móc thiết bị.
Các chức năng tổng quát của hệ thống:
-Lập kế hoạch và giám sát các máy móc thiết bị
-Hiển thị trạng thái máy móc và thông báo qua Email.
- Chức năng thông báo khẩn cấp.
-Theo dõi phân tích hồ sơ sản xuất.
-Theo dõi máy móc thiết bị từ bất kỳ máy tính nào có nối mạng Internet.
-Lưu lại hồ sơ của các kế hoạch làm việc trên từng máy và sản phẩm trên máy đó.
Sau đây là một số phân tích tiêu biểu cho việc quản lý sản xuất qua hệ thống V-FACTORY:

Tổng quan mạng AMADA FACTORY Bình Dương

-Hiển thị tình trạng của phân xưởng bằng cách tổng hợp và lưu trữ dữ liệu vận hành và hoàn thành trong một phân xưởng.Tình trạng chính xác của phân xưởng, cái mà chúng ta có thể không bao giờ thấy được sẽ trở nên có thể thấy được bởi ky thuật số hóa.
Điều khiển phân xưởng truyền thống
Quản lý theo kiểu truyền thống:
• Chi phí sản xuất có thể không tính toán được chính xác.
• Thông tin báo cáo từ công nhân có thể không chính xác . (Có thể báo cáo trễ.) • Quản lý sản xuất một cách cồng kềnh.
Việc quản lý nhà xưởng không thực sự chính xác.
Overseas Strategy Promotion
2
Quản lý nhà máy theo số hóa
Quản lý số hóa:
• Thông tin quá trình thời gian thực cho sản phẩm • Tính toán giá thành sản xuất.
• Thông tin máy móc thiết bị
Thấy rõ sự hoạt động tổng quan của nhà máy!
Overseas Strategy Promotion
3
4 chức năng chính:
2.Lưu trữ kết quả sản xuất • Quátrìnhlàmviệccủamáy.
• Tổng hợp các kết quả sản phẩm. • Lưu lại chế độ máy báo lỗi.
Customer
Amada

4. Khai báo khẩn cấp
1. Thu thập kết quả thực tế và thông tin báo lỗi.
Amada strategy machine (EM / HDS / EML / ...
3. Phân tích kết quả sản xuất
So sánh kết quả thực và kết quả đã tổng hợp.

Overseas Strategy Promotion
4
Quản lý truyền thống và quản lý số hóa:

Overseas Strategy Promotion
5

Vận hành thực tế
Kiểu truyền thống: Kiểu số hóa:

Để biết rõ tình trạng vận hành của phân xưởng,bạn cần đến đó và hỏi trực tiếp người vận hành.
Tình trạng phân xưởng có thể biết rõ dù bạn ở bất cứ đâu,vào bất kỳ lúc nào nhờ đối chiếu với hệ thống V-FACTORY.

Overseas Strategy Promotion
6


Kế hoạch sản xuất
Kiểu truyền thống: Kiểu số hóa:
Việc sản xuất được lập kế hoạch Dữ liệu về các sản phẩm đã hoàn sau khi kiểm tra các báo cáo viết thành sẽ được số hóa và lưu lại,có tay và người vận hành. thể tạo ra kế hoạch sản xuất mới.

Overseas Strategy Promotion
7


Báo cáo khẩn cấp:
Kiểu truyền thống Kiểu số hóa:

Nếu 1 máy ngừng hoạt động trong quá trình vận hành,năng suất sẽ giảm.
Với V-FACTORY, hệ thống sẽ gửi thông báo đến người quản lý,giúp máy có thể khởi động lại nhanh chóng, hạn chế ngừng sản xuất.
8
Overseas Strategy Promotion

Quản lý số:
Nếu tôi biết, tôi đã cải thiện năng suất cao hơn bây giờ!
Story1 Story2 (P37) (P18)

11
Benchmark
Machine History – Benchmark - Process – Bend

Today

Để tôi kiểm tra tỷ lệ vận hành ngày hôm nay,nó chưa đạt mục tiêu.
Tôi nhớ rằng AMADA đã đề xuất Dr.ABE để
8. Let me check today’s operating ratio !
tăng năng suất uốn.Tại sao chúng ta không xem
It has not reached target, yet.

5
14
20
I remember Amada proposed Dr.ABE to increase green xét điều này.Chúng ta sẽ tham khảo AMADA.
light on time by external setup, why don’t we consider it ? We will consult with Amada (MHD) !!


Story1 Story2 (Video) (Video)
AMADA P56

Overseas Strategy Promotion
15
Details
Machine History – Details - Process – Blanking - History

Program
Kế hoạch sản xuất của chúng ta cho
thấy EM-R99 không hoạt động lúc này.Tôi không biết đây có phải là thông tin chính xác không?


Parts


2. According to the schedule it was completed
Theo kế hoạch nó sẽ hoàn thành
June 15.
vào ngày 15/06. Để tôi kiểm tra thông tin uốn.
Overseas Strategy Promotion
To P22
18

Details
Parts
Machine History – Details - Process – Bending - Status

Chỉ có 50 tấm được sản xuất, đó là lý do tại sao

4. There were only 50 pieces
thời gian dự tính lại nhiều
produced, that’s why planning time is
higher than process time.
hơn thời gian gia công.
Overseas Strategy Promotion
To P21
20
Details
Parts
Machine History – Details - Process – Bending - Rate


Vấn đề sắp tới của chúng ta là làm thế nào để giảm thời gian dự tính nhỏ hơn yêu cầu của 50 tấm.
5. Our future issue is how to reduce planning time for orders of less than 50.
There is necessary to consider low volume production P15

Overseas Strategy Promotion
21
Details
Parts
Machine History – Details - Process – Bending - History

Việc gia công uốn đã
3. Bend process already completed.

xong,cWhecúandgelivtearocnótimteh. ểbàngiao
đúng hạn. Nhưng theo kế
But according to the bend schedule,
this process was delayed.
hoachLeut mốenc,hevckiSệtactusgia công này
đã bị chậm trễ.
Để tôi kiểm tra tình trạng này.
Overseas Strategy Promotion
To P20
22
Details
Parts
Machine History – Details - Machine – Bending - Status


Những sản phẩm này cũng đã mất nhiều thời gian gia công của kế
hoạch sản xuất.
6. This products also took much
time for planning


Overseas Strategy Promotion
To P27
26

Details
Parts
Machine History – Details - Machine – Bending - Rate


Về phần làm việc của máy chỉ có 16%. Tại tốc độ này việc chậm trễ kế hoạch có thể xảy ra.


7. There was only 16% as for machine working rate
At this rate, schedule delays may occur.
Overseas Strategy Promotion
There is necessary to consider low volume production P15

27
Details
Parts
Machine History – Details - Machine – Bending - History

Hôm nay cũng chỉ có 14 sản phẩm,điều này lien quan đến sản xuất số lượng thấp.Nếu số lượng không tăng chúng ta phải xem xét lại quá trình uốn.
Let me check status for this!!
5. Today also only 14 parts done by this
machine. This is related to low volume
Tôi sẽ kiểm tra lại trạng thái này!
production. If production quantities are not going to increase, we have to consider external setup for bending.

Overseas Strategy Promotion
To P26
28
Details
Parts
Machine History – Details - Machine – Bending - Detail

Số lượng sản phẩm trong ngày

Overseas Strategy Promotion
29
Daily Work
Machine History – Daily Work - Machine – EM - Status

2. It took 4.6hr for Standby.
Chúng ta mất 4.6h cho

Let’s me check the ratio.
quá trình chuẩn bị
máy, cần phải kiểm tra lại điều này.


Tại sao sản phẩm này lại chậm trễ vào ngày 7/6?


Overseas Strategy Promotion
To P38
37

Daily Work
Machine History – Daily Work - Machine – EM - Ratio


3. I think 19% standby time is too high.
Let’s check the history, too.

Tôi nghĩ 19% dừng máy là quá lớn.
Chúng ta cần xem lại vấn đề này!

Overseas Strategy Promotion
To P39
38
Daily Work
Machine History – Daily Work - Machine – EM - History


Tại đây, máy đã dừng 4. The machine was idle for
trong vòng 2h.Chúng ta 2 hours here.

cần kiểm tra người vận Let’s check with the operator


hành để tìm ra nguyên to find out why.

nhân

Vấn đề này nằm ở phòng kỹ
Máy chưa hoạt động vì chươnTghetmrìanchhineNwCas idclhe bưeacausẵe nthe
sàng. NC program was not ready.

Overseas Strategy Promotion
To P40
39


thuật.Nếu như vậy chúng ta Oh I see, the problem
was engineering room side. không thể đạt được năng
We could not get high suất cao từ máy EM.
productivity from the EM machine.

Daily Work
Machine History – Daily Work - Machine – HDS - Status


Mất quá nhiều thời gian
trong kế hoạch!
2. It had been taking too much time in
Planning.
Có nghĩa năng suất có thể
It means the productivity can not increase. giảm!
Chúng ta hãy kiểm tra việc uốn 1. Let’s me check bending process


on June 7, because other products
vào ngày 7/6,vì những sản
also had been delayed ?
phẩm khác cũng bị chậm.

Overseas Strategy Promotion
To P41
40
Daily Work
Machine History – Daily Work - Machine – HDS - Ratio


3C. Ohnlỉyc1.ó6 h6ouhrsloàf mworvk!iệWce,chúng ta phải xem xét must consider how to reduce


làm cách nào để giảm thời gian dự tính.
planning time !
Let me check the History !
Để tôi kiểm tra lại điều này!


Overseas Strategy Promotion
To P42
41
Daily Work
Machine History – Daily Work - Machine – HDS - History


Hôm nay sản xuất số lượng nhỏ,đó là lý do tại 4. So this day also had low volume


sao thời gian dự tính tăng lên! production, is that why planning time
was increasing ?
Để tôi kiểm tra sản phẩm nào sản xuất ngày hôm Let me check, what kind of products
were made this day. ! nay

Overseas Strategy Promotion
To P28
42

AMADA


Proposal from Amada
TĐhâisyis tlhàe wtoốrckinđgộratme oáf pyreussốBnra,keb. ạn có thể Could you see, here working rate has been

thấy tốc độ này giảm với lượng decreased according to low volume lots.
nhỏ,Nếu bạn muốn tôi có thể điều May we investigate your blanking and
bending process?, if you like !
tra máy có làm việc hay không!


To investigate customer process
Solution pack proposal
Overseas Strategy Promotion


56

3 năm sau


Overseas Strategy Promotion
57
2005/06/29


All machines are Chúng ta đã hoàn thành
working above mục tiêu!....Hoan hô!...

Overseas Strategy Promotion
58

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.

VM - Search in Shop

VM - Featured products

 • virtuemart sample
  Safety Helmet
  $53.86
  String, is input Tooltip
 • virtuemart sample
  Dress Shirt with tie
  $53.86
  Generic Child Variant Tooltip
  String, is input Tooltip
  Chọn một biến

VM - Currencies Selector