slot

Thứ 206242019

Last update09:23:41 PM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Một số lý thuyết tính toán thiết kế biến dạng kim loại tấm

   Với những thành tựu và sự phát triển trong nghiên cứu các quá trình tạo hình kim lọai nói chung và cho kim loại tấm nói riêng hiện nay trên thế giới, được áp dụng trong việc tạo ra các sản phẩm không những có hình dạng phức tạp, mà còn có …

Xem tiếp...