slot

Thứ 206242019

Last update09:23:41 PM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Tổng quan về CAMTOOL

CamTool là một phần mềm CAD/CAM tích hợp được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản, ở Việt Nam có một số ít công ty đã tiếp cận và đưa vào trong sản xuất. CamTool có khả năng thiết kế công nghệ để điều khiển máy phay CNC

 

Xem tiếp...

Phần mềm CamTool và ứng dụng vào gia công

   Nhưng năm gần đây việc ứng dụng công nghệ CAD/CAM trong thiết kế, chế tạo các sản phẩm công nghiệp ngày càng phổ biến ở Việt Nam. CAD (Computer Aided Design) là máy tính trợ giúp thiết kế, CAM(Computer Aided Manufacturing) là máy tính trợ gúp chế tạo. Cùng với sự phát triển của công nghệ …

Xem tiếp...